+420296399305

+420296399305

+420296399305

+420296399305

Illustration

Záruka za doručení

Samozřejmě přebíráme určitou odpovědnost za naše povinnosti týkající se přepravy zásilek a doručení vašeho zboží zákazníkům, nicméně tato odpovědnost je omezená a liší se v závislosti na zvoleném způsobu přepravy.

UPS EXPRESS

Zaručujeme, že všechny přepravní dokumenty UPS zaplacené zákazníkem a vytištěné z uživatelského účtu klienta jsou správné a v souladu se standardy UPS.
Nabízíme volitelné pojištění všech zásilek zasílaných společností UPS a zavazujeme se vyplatit náhradu v rámci podmínek a částky dohodnuté v pojištění. Pojištění se aktivuje při registraci zásilky ve sledovacím systému UPS. Zásilky jsou pojištěny pouze proti ztrátě. Zásilky v hodnotě do 85 USD jsou pojištěny automaticky.
Pojištění se nevztahuje na případy, kdy se zásilky ztratí dříve, než jsou zaregistrovány ve sledovacím systému UPS, tj. pokud je zásilka ztracena třetí stranou cestou do UPS. O výplatě pojištění rozhodují pouze manažeři společnosti na základě údajů o zásilce obdržených od UPS.
Pojištění se nevztahuje na poškození zásilky a/nebo jejího obsahu během přepravy. Našim zákazníkům samozřejmě poskytujeme veškerou možnou pomoc v případě poškození zásilky, ale neručíme ani za termíny, ani za výši odškodnění ze strany UPS. Pokud je zásilka poškozena, musí příjemce zavolat zástupci UPS a podat oficiální reklamaci, při tom poskytnout poškozenou zásilku zástupci UPS pro posouzení poškození, načež musí UPS odeslat společnosti zprávu a informovat společnost bude-li odškodňovat zásilku, kdy a v jaké formě.
Neručíme za termíny uvedené UPS přímo našim klientům nebo uvedené prostřednictvím propagačních materiálů na webových stránkách nebo sociálních sítích. Za opožděné nebo nevčasné doručení zásilek odškodnění nevyplácíme.
O výplatě odškodnění rozhodují pouze manažeři společnosti na základě údajů o zásilkách obdržených od UPS. Odškodnění vyplácí společnost pouze v případě, že si klient ztracenou zásilku pojistil.

CONSOLIDATION DIRECT

Garantujeme, že všechny dokumenty pro zasílání zásilek Consolidation Direct, uhrazené klientem a vytištěné z uživatelského účtu klienta, jsou správné a odpovídají standardům všech dopravců zapojených do tohoto typu přepravy.
Ke všem zásilkám zasílaným Consolidation Direct nabízíme volitelné pojištění a zavazujeme se vyplatit odškodnění v termínech a ve sjednané výši stanovené pojištěním. Pojištění se aktivuje v okamžiku registrace zásilky ve sledovacím systému UPS a je pojištěno pouze proti ztrátě.
Zásilky určené k přepravě Consolidation Direct neotvíráme ani nepřepočítáváme balíky v konsolidační zásilce, proto pojištění jednotlivých balíků začíná fungovat od začátku pohybu přiloženého balíku uvedeného na webu dopravce.
Pokud například v konsolidační zásilce bylo 10 jednotlivých balíků a konsolidační zásilka byla přijata v Miami a obsah (balíky, které byly uvnitř) byl předán místním dopravcům k doručení, pak pokud jeden nebo více balíků nepřišlo na webu dopravce do pohybu se odškodnění nevyplácí, protože si nemůžeme být jisti, že odesílatel do konsolidační zásilky skutečně vložil uvedený počet balíků.
Klient si může pojistit jak celou konsolidační zásilku, tak jakýkoli balík uvnitř. Klient musí pojistit konsolidační zásilku, pokud chce pojistit alespoň jeden z vložených balíků.