+420296399305

+420296399305

+420730113850

Illustration

Změna adresy příjemce

Můžete změnit:● jméno a příjmení příjemce,● doručovací adresu (kromě země určení),● přidat telefonní číslo příjemce, pokud není uvedeno v údajích zákazníka.

Aby se předešlo používání našich exkluzivních přepravních služeb pro postranní potřeby, zavedli jsme limit na počet změn adresy a také jsme omezili možnost okamžité změny adresy u zboží v hodnotě nad 500 USD. Proto u zboží pod 500 $ můžete okamžitě změnit až 20 adres za měsíc. Při dosažení limitu, stejně jako u zboží v hodnotě nad 500 USD, požadavek posoudí administrátor do 24 hodin, i když to obvykle trvá mnohem kratší dobu.
Samozřejmě, pokud posíláte hodně a myslíte si, že stanovený limit je nepohodlný, jsme připraveni ho navýšit. Chcete-li to provést, odešlete žádost z Uživatelského účtu v sekci „Zákaznická podpora“.

Je možné změnit dodací adresu pro zásilku UPS Express, která již byla odeslána zákazníkovi?
Adresu a dodací lhůtu může změnit pouze příjemce zásilky.

Mohu změnit dodací adresu pro zásilku UPS Express, která již byla odeslána zákazníkovi?Adresu a čas doručení může změnit pouze příjemce balíku, kterému můžete poslat odkaz na pokyny.

Základní pravidla pro úpravu adresy při zasílání UPS Express v osobním účtu West Parcel:
● Řádek "Adresa" by měl obsahovat pouze název ulice a číslo domu bez čárek. Maximálně 35 znaků.
● Řádek "Číslo bytu" může obsahovat nejen číslo bytu, ale také patro, název společnosti nebo hotelu. Maximálně 35 znaků, čárky jsou povoleny.
● Řádek "Kód provincie" je vyžadován pouze pro následující země: USA, Kanada, Austrálie.V USA a Kanadě existují pouze dvoupísmenné kódy států, například pro Floridu zadejte FL. Kanada má však jak dvoupísmenné, tak i třípísmenné kódy.U všech ostatních zemí UPS nebere kódy států (provincií) vůbec v úvahu a jejich zadání může způsobit chybu při vytváření zásilky. I když je pole státu/provincie vyplněno, jednoduše z tohoto pole smažte všechny informace (kromě USA, Kanady a Austrálie).
●  Pole "PSČ" musí být vždy vyplněno a nesmí obsahovat mezery. PSČ v Anglii a Kanadě se skládá z písmen a číslic. Nejčastěji se v těchto zemích PSČ zadává s mezerami, ale UPS v PSČ mezery nepovoluje, takže je nutné je odstranit.
●  PSČ v USA se zadávají dvěma způsoby: buď pětimístnými číslicemi (například: 35040) nebo takto: 35040-5054. Obvykle obě možnosti projdou testem, ale pokud PSČ neprojde, smažte pomlčku a číslice za pomlčkou.
● Pole „Jméno a příjmení příjemce zásilky“ musí být vyplněno a musí obsahovat pouze jméno a příjmení. Pokud zákazník při platbě za objednávku uvede v poli jména další informace (například název společnosti), musí být všechny dodatečné informace smazány nebo přesunuty do druhého řádku adresy - pole "Číslo bytu".
● Je velmi dobré, pokud je vyplněno pole „Telefonní číslo příjemce zásilky“. V takovém případě bude UPS v případě jakýchkoli problémů moci kontaktovat příjemce.
Zde je příklad úpravy nestandardní adresy. Země – Emiráty.

Illustration

Zde je příklad správného vyplnění:

Illustration